• Bernadetta Stwora
  Dyrektor Szkoły
 • Anna Burza
  Pedagog
 • Krystyna Ziemichód
  Język polski
 • Tamara Ziemichód-Jabłońska
  Język angielski
 • Agnieszka Gajdek
  Matematyka, Fizyka
 • Iwona Jaworska
  Informatyka
 • Władysław Kolatorski
  Geografia, Historia, WOS
 • Agata Ołownia-Sarna
  Podstawy przedsiębiorczości, chemia, biologia
 • Edyta Horodelska
  Religia
 • Mirosława Góral
  Wychowanie fizyczne
 • Stanisław Jaworski
  Wychowanie fizyczne