Serdecznie zapraszamy na zebranie Rodziców uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, które odbędzie się dnia

5 lutego 2020 r. (środa)
o godz. 18:00

Tematyka spotkania:

  • przedstawienie wyników nauczania i zachowania za I semestr,
  • podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, za I semestr,
  • sprawy różne dotyczące danej klasy.

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019/2020

Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie w sprawie wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie ustala w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły wymiarze 5 dni.

§ 2

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

DZIEŃ WOLNY

UZASADNIENIE

4 maja 2020 r.
5 maja 2020 r.

6 maja 2020 r.

§5 ust.2 pkt 1 w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się matury

12 czerwca 2020 r.

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

23 czerwca 2020 r.

§5 ust.2 pkt 1 w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

                                                                                  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.