Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

 • 2 września 2019 r.
  rozpoczęcie roku szkolnego
 • 11 października 2019 r.
  ślubowanie klas pierwszych
 • 23 – 31 grudnia 2019 r.
  zimowa przerwa świąteczna
 • 10 – 23 lutego 2020 r.
  ferie zimowe
 • 9 – 14 kwietnia 2020 r. wiosenna przerwa świąteczna
 • czerwca 2020 r.
  egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • 26 czerwca 2020 r.
  zakończenie roku szkolnego 2018/2019
 • 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
  wakacje


Dni wolne od zajęć edukacyjnych z powodu świąt kościelnych i państwowych:

 • 1 listopada 2019 r.
  Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2019 r.
  Święto Niepodległośći
 • 1 stycznia 2020 r.
  Nowy Rok
 • 6 stycznia 2020
  Trzech Króli
 • 1 maja 2020 r .
  Święto Pracy
 • 11 czerwca 2020 r.
  Boże Ciało


Dodatkowe dni wolne (Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017 r. poz.1603).

 • 4 maja 2020 r. egzamin maturalny - j. polski
 • 5 maja 2020 r. egzamin maturalny - matematyka
 • 6 maja 2020 r. egzamin maturalny - j. angielsji
 • 12 czerwca 2020 r. piątek po Bożym Ciele
 • 23 czerwca 2020 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Terminy spotkań z rodzicami

 • 11 września 2019 r.
  spotkanie organizacyjne
 • 13 listopada 2019 r.
  informacja o ocenach cząstkowych
 • 5 lutego 2020 r.
  informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
 • 1 kwietnia 2020 r.
  informacja o ocenach cząstkowych
 • 20 maja 2020 r.
  informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych


Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 • 4 lutego 2020 r. klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
 • 18 czerwca 2020 r. klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej