Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie powołana z dniem 1 września 2017 r. jest spadkobiercą tradycji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego zajmującego się od pół wieku kształceniem wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb lokalnego rynku.

Zasadniczą Szkołę Zawodową ZDZ w Radzyminie powołano do życia dekretem z dnia 7 lipca 1970 r. Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Maria Rawińska

Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży - w roku szkolnym 1973/1974 było 123 uczniów (stolarzy, bednarzy i dziewiarek). Dyrektorem szkoły został Pan Edward Sokół.

W 1978 r. dyrektorem szkoły został Pan Bogdan Tomaszewski. W 1979 r. wprowadzono nowy kierunek nauczania w zawodzie kierowca-mechanik samochodowy. Nowy kierunek znalazł dużą ilość chętnych uczniów.

Przełomowym rokiem w życiu społeczności szkolnej był rok 1991. 25 maja 1991r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia kpt. Stefana Pogonowskiego, bohatera Bitwy Warszawskiej. W tym samym roku oprócz ZSZ powstało Liceum Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, które istniało do 2001 r.

W kolejnych latach oprócz szkół dla młodzieży w ZDZ powstały szkoły dla dorosłych: technikum uzupełniające, policealne studium zawodowe o kierunku: technik informatyk, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej oraz liceum ogólnokształcące.

Rok 2002 to zmiana na stanowisku dyrektora. Pan Bogdan Tomaszewski odszedł na emeryturę i przekazał swoje obowiązki Pani Henryce Chojnackiej.

W roku 2006 funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Hanna Rostek - Sobańska.

21 maja 2016 r. szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia im. kpt. Stefana Pogonowskiego. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. członkowie rodziny patrona, władze samorządowe oraz  prezes ZDZ w Warszawie.

W 2018 r. funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Bernadetta Stwora.

Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią o czym świadczy duży nabór. W klasach wielozawodowych uczy się 150 uczniów. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców jako pracownicy młodociani.

Najbardziej popularne zawody to:

  • stolarz
  • kucharz
  • sprzedawca
  • cukiernik
  • fryzjer
  • mechanik samochodowy